Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.04.2019r.
Zespół Szkolno-Przeszkolny w Przyrowie zawiesza akcję strajkową.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze
będą odbywać się zgodnie z planem.

ZMIANA PLANU LEKCJI !!!

Uprzejmie informujemy że od dnia 24.04.2019r. nastąpi zmiana planu lekcji

Szczegóły w załączniku.

Życzenia Wielkanocne

LIST DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

W imieniu strajkujących nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie chcielibyśmy skierować do Państwa kilka słów.

Wiosenna przerwa świąteczna - Przedszkole

Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych prosimy o złożenie deklarcji dotyczącej obecności dziecka w przedszkolu w dniach 18, 19 oraz 23 kwietnia 2019r.

W wyżej wymienionych dniach w przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze, nie ma natomiast dowozu i odwozu dzieci.

Informacje dotyczące obecności dziecka możecie Państwo przekazać osobiście w przedszkolu lub pod numerem telefonu 34 3554101

Wiosenna przerwa świąteczna - szkoła

Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły deklarcji dotyczących obecności dziecka w szkole podczas dyżuru okołoświątecznego - wiosenna przerwa świąteczna: 18, 19 oraz 23 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice,

w związku z kontynuacją akcji strajkowej przez nauczycieli
w szkole i przedszkolu 
prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze.
Wszystkie posiłki w przedszkolu przygotowywane są przez pracowników przedszkola.

O wszystkich zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Proszę o uważne śledzenie komunikatów.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

mgr Halina Trojak

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Informuję, że egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej
im. A. Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie
odbędzie się w ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
terminie tj. 15-16-17 kwietnia 2019r.

 

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas III.

EGZAMIN GIMNAZJALNY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie 
odbędzie się w ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
terminie tj. 10-12 kwietnia 2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

mgr Halina Trojak

Rekolekcje wielkopostneW dniach 11-12.04.2019r. odbędą się
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
w parafii św. Doroty DM w Przyrowie dla dzieci i młodzieży
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie według załączonego programu: