Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zmiany sposobu realizacji zajęć

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r. Wszystkie zajęcia edukacyjne oraz zajęcia  dodatkowe (zkk, zdw) prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.  

Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Bez zmian funkcjonuje stołówka szkolna oraz dowozy i odwozy wychowanków.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Halina Trojak

Gimnastyka artystyczna

Zapraszamy dziewczynki w wieku przedszkolnym i szkolnym na zajęcia z gimnastyki artystycznej.

Najbliższy trening odbędzie się dnia 23.10.2020 r (piątek):

grupa 1: godz. 16.30

grupa 2: godz. 18.00

Narodowe Czytanie 2020

Powiększ zdjęcie

Lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania organizowanego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była Balladyna Juliusza Słowackiego. Tym razem to wydarzenie w naszej szkole odbyło się w ograniczonej formule - w związku z pandemią koronawirusa. Uczniowie czytali fragmenty utworu wraz z nauczycielami na godzinach wychowawczych.

Stołówka szkolna

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy funkcjonowanie stołówki szkolnej.

Posiłki będą wydawane od dnia 21.10.2020r. zgodnie z wnioskami rodziców o dożywianie dzieci w szkole, sprzed przerwy w funkcjonowaniu stołówki.

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie  informuję, że  zgodnie   z   rozmową   przeprowadzoną  w  dniu  16.10.2020 r.  o  godzinie  16.00  z  Panią   mgr  Wiolettą  Wewiór - Kierownikiem  Sekcji  Higieny  Dzieci  i Młodzieży  z  Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Częstochowie  ul. Jasnogórska 15a, kwarantanna dla rodziców/opiekunów uczniów klasa IV – VIII trwa do 18.10.2020r.  do godziny 24:00.

W poniedziałek, 19.10.2020 r.:

-   uczniowie klasy IV – VIII realizują naukę w trybie zdalnym,

- uczniowie klas I – III realizują naukę zgodnie z planem  w trybie stacjonarnym, w szkole,

- w  Przedszkolu  prowadzone  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem w trybie stacjonarnym.

                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                                  Halina Trojak

Ogłoszenie w sprawie kwarantanny kl. 3-8

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego podaje do wiadomości uczniom klas 3-8 oraz ich rodzicom pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie z dnia 15.10.2020 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie informuje, że z uwagi na kontakt dziecka z osobą z potwierdzonym wynikiem pozytywnym w kierunku SARS-CoV-2 na terenie placówki oświatowej, na dziecko zostanie nałożona decyzja kwarantanny. Termin zakończenia kwarantanny liczony jest 10 dni od ostatniej daty kontaktu z osobą zakażoną (np. jeżeli kontakt był 01.10 to kwarantanna kończy się 11.10 o godz. 24). 

Gimnastyka artystyczna

Uprzejmie informujemy, że najbliższe zajęcia gimnastyki artystycznej odbędą się zgodnie z planem tj. 23 - 24.10.2020 r. w godzinach 16.30 - 19.30,

Pozostałe terminy zajęć:

 6-7.11.2020 r.

 20-21.11.2020 r.

 4-5.12.2020 r.

 18-19.12.2020 r.

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty - w imieniu wszystkich rodziców i uczniów składam Państwu najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie w edukację naszych dzieci.

W tym szczególnym czasie życzę Państwu zdrowia, poczucia bezpieczeństwa oraz pomimo trudnej sytuacji w szkołach - satysfakcji z pracy.

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Rady Rodziców
Michał Kowalczyk

Ogłoszenie - przedszkole

Szanowni Państwo,

uprzejme informuję, że w dniach 15-16.10.2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w przedszkolu. Rodzice dzieci przedszkolnych nie przebywają na kwarantannie. W przypadku braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki proszę o kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Panią Haliną Trojak (609 353 724) lub Wicedyrektorem Panią Małgorzatą Brodek (607 950 417). Na naszej stronie internetowej szkola.przyrow.pl w zakładce przedszkole-nauczanie zdalne, zostały opublikowane propozycje zadań i ćwiczeń do samodzielnej pracy. Od 19.10.2020 r. zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z planem.

Z poważaniem, 
Halina Trojak

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że 14.10.2020 r. (środa) - Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

W tym dniu nie będzie przywozu oraz odwozu dzieci.