Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zamknięte przedszkole na dwa tygodnie

Szanowni Rodzice,

25 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek poinformował, o podpisanym rozporządzeniu w sprawie zamknięcia przedszkoli na dwa tygodnie – od 29 marca do 9 kwietnia.

Do placówki mogą uczęszczać wyłącznie dzieci osób, o których mowa w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf 

Rodzice dzieci, deklarujących potrzebę zorganizowania zajęć opiekuńczych w przedszkolu, proszeni są o pilne zgłoszenie tego faktu telefonicznie - 609-353-724 lub drogą mailową zs_sekretariat@przyrow.pl,    sp.przyrow@gazeta.pl   oraz wypełnienie stosownego wniosku.

Przypominam Państwu o obowiązującej w naszym przedszkolu „Procedurze bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii COVID-19”.

Informuję, że na stronie internetowej www.szkola.przyrow.pl, w zakładce: Przedszkole > Nauczanie zdalne, zamieszczone zostaną zestawy zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień, dla odpowiedniej grupy wiekowej.

Nauczyciele będą planować zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. Do zadań zostaną dołączone opisy i materiały.

                                                                                                                                                                                                                                  Halina Trojak

                                                                        Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkole.

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonowało przedszkole. Dowozy i odwozy dzieci pozostają bez zmian.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej oraz zajęcia zdalne na terenie placówki. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka ww.  zajęciami.

Dla uczniów klasy ósmej nadal prowadzone będą konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

                                                                                                               Halina Trojak

                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”

Portal "ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE" jest dla osób szukających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzeb zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Osoby szukające pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Aby się zarejestrować na portalu on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcje „Instytucja”, a następnie założyć profil.

 

BEZPŁATNA CAŁODOBOWA INFOLINIA 800 080 222

dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYROWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W PRZYROWIE

PRZEDSZKOLE

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

1-12.02.2021 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

22.02.2021 r. – 5.03.2021 r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

22.02.2021 r. – 5.03.2021 r.

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ POD LINKIEM:

- PRZEDSZKOLE

- SZKOŁA PODSTAWOWA

"One, two, three - liczysz Ty"

 

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz w zakładce: projket "One, two, three - liczysz Ty"

Gminny konkurs plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”

Powiększ zdjęcie

Dnia 17 grudnia 2020 roku został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VIII ze szkół znajdujących się na terenie gminy Przyrów (ZSP w Przyrowie, NSP w Zalesicach, NSP w Woli Mokrzeskiej), mieli za zadanie stworzyć oryginalną kartkę świąteczną. Głównym celem konkursu było rozwijanie  kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.

INFORMACJA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Zgodnie z rozporządzeniem, od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej w szkole, powracają uczniowie klas I-III. 
W piątek, 15 stycznia 2021 r., wychowawcy klas przekażą szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania
w formie stacjonarnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, GIS i MZ.

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują edukację zdalną.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Halina Trojak 

INFORMACJA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KONIECPOLU

W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w okresie ferii zimowych, Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koniecpolu,

oprócz standardowo świadczonych usług, uruchamia dodatkowe codzienne

punkty konsultacyjne w godzinach pracy Poradni pod numerem telefonu 34  355 16 73

 

Zapraszamy do korzystania z konsultacji i porad naszych pracowników.

 

Zapraszamy maturzystów i ośmioklasistów do kontaktu z doradcą zawodowym

pod numerem telefonu 34  355 16 73 w poniedziałki i w piątki w godzinach 8:30 – 12:30

w zakresie badań pod kątem wyboru szkoły, zawodu oraz konsultacji.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE - RADA RODZICÓW

 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzy Michał Kowalczyk - Przewodniczący Rady Rodziców.