Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

„Loguj się z głową”, czyli jak bezpiecznie korzystać z internetu

„Loguj się z głową” to program profilaktyki przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia wynikające z powszechnego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, na spotkanie z wychowawcami klas dnia 18.05.2021 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.

 O terminie zebrań w klasach I-III będą informować rodziców wychowawcy klas.

Nauczanie hybrydowe od 17.05.2021 r.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej informuję, że w reżimie sanitarnym przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa od 17 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VIII przechgodzą na naukę w tzw systemie hybrydowym (50% / 50%).

Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę stacjonarnie w szkole.

Harmonogram nauki hybrydowej został przedstawiony poniżej

Zdolni nasi !

Powiększ zdjęcie

Mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie biorą udział w konkursach i osiągają niemałe sukcesy.

RAJD "ŚLADAMI ROSICZKI PO PARKU KRAJOBRAZOWYM STAWKI"

Szkolny Klub Turystyczny PTTK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie zaprasza na XVII Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Śladami Rosiczki po Parku Krajobrazowym Stawki”. Rajd odbędzie się w dn. 22 maja 2021 r. Start  - leśniczówka w Zalesicach (przy drodze Przyrów- Janów) o godz. 10.00. Dla uczniów Szkoły w Przyrowie zbiórka koło szkoły o godz. 9.30.

 

Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku szkolnym 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym uczeń naszej szkoły Robert Konatowski zdobył zaszczytny tytuł finalisty Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Historii. Chłopiec wykazał się ogromną wiedzą, uzyskując na poszczególnych etapach następujące wyniki:  I etap -54 pkt, II etap - 51 pkt, III etap - 45 punktów. Robert, aby wziąć udział w konkursie, musiał nadrobić wiadomości z podstawy programowej z klasy VII i VIII oraz przeczytać wiele lektur. Do konkursu przygotowywał  się pod opieką Pani Małgorzaty Brodek.

Powrót uczniów klas I-III do stacjonarnej nauki w szkole

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Informuję, że ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Dowozy i odwozy uczniów odbywać się będą zgodnie z planem.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Halina Trojak

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Wybieram szkołę - informator dla ósmoklasisty

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego

(rok szkolny 2021/2022)

 

Link poniżej:

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/index.html

Kontynuacja nauki w trybie zdalnym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r., Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły będą realizowali naukę
w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach.

Pozostaje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie mogą uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

 

                                                                                             Halina Trojak

                                                             Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie