Szanowni Kontrahenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

19 grudnia 2016

 

Zgodnie z wyrokiem C-276/14 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. Sygn. I FPS 4/15 podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, gdyż nie spełniają kryterium samodzielności”.

            W związku z powyższym gminy są zobowiązane do centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy, jej jednostek i zakładów budżetowych. Wskazana zmiana nie wpływa na treść wzajemnych zobowiązań czy wynikających z nich rozliczeń, jednak podatnikiem jest Gmina, a nie jej jednostki czy zakłady budżetowe. Oznacza to, że z chwilą podjęcia wspólnego rozliczenia następuje sukcesja uniwersalna praw i obowiązków jednostki samorządu terytorialnego i Gmina wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej - jest stroną umowy.

            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie który jest objęty centralizacją rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie Przyrów, uprzejmie informuję, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, nabywcą towarów i usług, będzie Gmina Przyrów, jako osoba prawna; natomiast wymieniona jednostka organizacyjna będzie odbiorcą oraz płatnikiem zamawianych towarów i usług.

            Prosimy zatem, aby faktury dokumentujące sprzedaż na rzecz wymienionej jednostki były z dniem 1 stycznia 2017 r. wystawiane z następującym oznaczeniem:

Nabywca:

Gmina Przyrów

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

NIP 9492192782

Odbiorca:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

ul. Szkolna 44

42-248 Przyrów

 

Jednocześnie informujemy, że faktury proszę przesyłać na adres odbiorcy, nie nabywcy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-19
Data publikacji:2016-12-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1650