Historia hali

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Idea wybudowania sali gimnastycznej w Przyrowie powstała bardzo  dawno.  Pierwszy  projekt drewnianej sali opracowano przy okazji budowania najstarszej części obecnego budynku  szkoły   (1945 r.),  kolejny –  przy   okazji   budowania   nowego skrzydła szkoły (1986 r.).
 • Temat ten  intrygował  prawie  wszystkich   mieszkańców Przyrowa i nie tylko. Nad tym problemem dyskutowano na wielu sesjach Rady Gminy. Powstał Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, zrzeszający ludzi pełnych inicjatywy i widzących naglącą  potrzebę wybudowania  sali sportowej. Komitet organizował bale sylwestrowe i karnawałowe, a także zbiórki pieniężne wśród społeczeństwa gminy.
 • Reforma oświatowa, która zakładała , że przy gimnazjum powinna znajdować się sala gimnastyczna, nasiliła starania władz gminnych w tym kierunku. Została zorganizowana sesja w terenie, podczas  której   zwiedzano  sale  gimnastyczne  w  Sokołowicach i Lgocie Małej. Wówczas  zapadła decyzja, że w Przyrowie też powinna powstać taka sala i to jak najszybciej – w ciągu roku. Wykonawcą  sali  zostały  Hutnicze  Przedsiębiorstwa Remontowe z  Dąbrowy Górniczej.
 • Budowę sali rozpoczął pierwszy sztych łopatą. Było to 20 września 2001. Prace nad inwestycją trwały niecały rok, a uroczyste otwarcie     nowo     wybudowanego    obiektu     miało    miejsce  5 października 2002r. Dzień ten stał się   uwieńczeniem  starań władz gminy, rodziców i nauczycieli. To także realizacja pragnień całej społeczności gminy Przyrów, a przede wszystkim uczniów miejscowych szkół.
 • Łączny koszt inwestycji to 2 165 700 zł. Wójt Gminy- mgr inż. Robert Nowak poszukiwał sponsorów i udało mu się – bardzo znaczący wkład w budowę tego obiektu sportowego miał Urząd Kultury Fizycznej i Sportu – 32% wartości inwestycji, czyli 686 400  zł (to pieniądze z Totalizatora Sportowego). Obiekt jest wyposażony w boiska do: siatkówki, koszykówki,  halowej piłki nożnej i piłki ręcznej oraz w kort do tenisa ziemnego. Sala będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie. Powierzchnia sali jest na tyle duża ( płyta całego boiska ma rozmiary 19m*36m., a kubatura sali łącznie z szatniami, galerią, pomieszczeniami sanitarnymi liczy ok. 1300 m2), że lekcje wychowania fizycznego  mogą odbywać się jednocześnie na dwóch niezależnych mniejszych boiskach. Po godzinie 15.00 od poniedziałku do piątku z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Przyrowa i sąsiednich miejscowości.
 • W uroczystości otwarcia sali sportowej  uczestniczyli, min przedstawiciele Senatu RP, władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych., uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ich rodzice. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przecięcie wstęgi  i  poświęcenie obiektu to  najbardziej podniosłe  momenty w uroczystości otwarcia tego obiektu sportowego. Słowa pani dyrektor  gimnazjum -mgr Marii Stępień potwierdzające fakt otwarcia hali przyjęto z wielkim aplauzem. Młodzież szkolna przygotowała część artystyczną, której myślą przewodnią było ukazanie możliwości wykorzystania właśnie tej nowo otwartej hali. Zaprezentowany   przez   uczniów   montaż  słowno  –  muzyczny   o tematyce sportowej przeplatały pokazy wymagające niezwykłej zręczności i dobrej kondycji. Społeczeństwo Przyrowa i zaproszeni goście mogli podziwiać umiejętności ratowników   z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Podlesicach oraz sprawność młodzieży ćwiczącej w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” z Częstochowy. Urozmaiceniem programu stał się występ sensejów- Romana Smoka i Piotra Zasady. Miłośnicy muzyki poważnej mogli usłyszeć utwory Schummana, Bethowena oraz jazzu tradycyjnego w wykonaniu zespołu instrumentalnego kierowanego przez pana Tadeusza Piaszczyka. Uroczystość zakończył      mecz      piłki     siatkowej      pomiędzy     drużynami z Mykanowa i Koniecpola.
 • Wspaniała hala sportowa, jaką oddano do użytku w Przyrowie, zapewne przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej na tym terenie. Taki obiekt stwarza możliwości poszerzenia zainteresowań uczniów o nowe konkurencje. Entuzjazm wśród młodych przyrowian jest niezwykle duży, toteż nic dziwnego, że  na uroczystości otwarcia sali przedstawiciele społeczności uczniowskiej dziękowali tym wszystkim, którzy dostrzegali konieczność wybudowania takiego obiektu sportowego i wspierali tę inicjatywę zarówno finansowo jak i działalnością społeczną. Szczególne słowa podziękowania zostały    skierowane    do    wójta    gminy   –   Roberta   Nowaka  i przewodniczącego Rady Gminy- Rajmunda Michalika.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-25
Data publikacji:2016-08-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4888