Stołówka

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nasza Szkoła posiada zadbaną stołówkę, w której oferowane są smaczne posiłki.

Obiady przygotowuje kucharka pani Iwona Płatkowska oraz pani intendent Edyta Radło -pracownice z przedszkola.

Stołówka wydaje obiady w godzinach:

  • 11.00 – 11.15 – uczniowie ze szkoły podstawowej
  • 12.00 – 12.15 – uczniowie z gimnazjum

W zestawie obiadowym oferujemy:

Zupę, drugie danie, surówkę oraz owoce

W przypadku nieobecności osób korzystających z obiadów/posiłków, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności od następnego dnia po zgłoszeniu faktu nieobecności osobisty lub telefoniczny:
1) w szkole u wychowawcy klasy lub sekretariacie szkoły
2) w przedszkolu u intendenta

Opłaty za posiłki/obiady należy wnieść za cały miesiąc z góry do dnia 10 danego miesiąca :
od 1 stycznia 2017r. wyłącznie na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie:

 Nr konta 29 8591 0007 0330 0926 5498 0001 KBS filia Przyrów

( Powyższa zmiana w przyjmowaniu opłat podyktowana została wyrokiem C-276/14 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. Sygn. I FPS 4/15, W związku z powyższym gminy są zobowiązane do centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy, jej jednostek i zakładów budżetowychw tym szkoły.)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4294