Pedagog szkolny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kilka słów o sobie…

Mgr Justyna Sowińska, pedagog szkolny z 10-letnim stażem pracy. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności pedagogika społeczna w Mazowieckiej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu oraz studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z arteterapią.

Moje    motto    brzmi:   „To,    co    możesz   uczynić   jest    tylko   maleńką    kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje sens i znaczenie Twojemu życiu”.

                                                                                                       (A. Schweitzer)

Lubię swoją pracę i wyzwania jakie przynosi każdy dzień. Nikt przecież nie pisze tak ciekawych scenariuszy jak życie. Interesuję się ludźmi, ich zachowaniem. Staram się dostrzegać obok siebie drugiego człowieka. Czuję radość i satysfakcję, gdy mogę  służyć  pomocą innym.

Stąd organizuję wiele akcji mających na celu pokazanie i uzmysłowienie uczniom, że są wśród nas ludzie, którzy potrzebują naszej bezinteresownej pomocy.

Ogromne znaczenie w moim życiu odgrywają również zwierzęta. Na ich rzecz także organizujemy co roku w miesiącu październiku zbiórkę pieniędzy, które przeznaczamy na zakup karmy dla porzuconych naszych czworonożnych przyjaciół przebywających w Schroniskach.

W swojej pracy realizuję różne projekty, inicjatywy i swoje „pomysły na wychowanie”. Tutaj każdy dzień jest inny. Dzięki uczniom, rodzicom, kolegom i koleżankom   praca   stanowi   swoista   podróż    w   nieznane  –  ciągle twórcza i inspirującą.

Zadania Pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form, sposobów udzielania uczniom w tym uczniom wybitnie uzdolnionym pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

W ramach swojej pracy jako pedagog współpracuję z takimi Instytucjami jak m. in.:

 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
 • Sąd Rodzinny w Myszkowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
 • Policja
 • Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Godziny Pracy:

Poniedziałek                    9.00 – 11.00

Wtorek                             8.30 – 9.15 zajęcia świetlicowe

                                          9.15 – 13.15 zajęcia indywidualne SP

Czwartek                         8.30 – 12.30 zajęcia indywidualne SP

Piątek                               10.00 – 13.00

Dla uczniów:

Dla rodziców:

PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”

Portal dla osób szukających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzeb zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Osoby szukające pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Aby się zarejestrować na portalu on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcje „Instytucja”, a następnie założyć profil.

 

BEZPŁATNA CAŁODOBOWA INFOLINIA 800 080 222

dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4258