Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Święta Bożego Narodzenia

Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Częstochowskiego

Powiększ zdjęcie

W środę 14 grudnia w naszej szkole rozegrany został Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Częstochowskiego.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

Powiększ zdjęcie

Od  30 września 2016r. w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyrowie zorganizowane są  zajęcia  z gimnastyki artystycznej.

Szanowni Kontrahenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

 

Zgodnie z wyrokiem C-276/14 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. Sygn. I FPS 4/15 podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, gdyż nie spełniają kryterium samodzielności”.

            W związku z powyższym gminy są zobowiązane do centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy, jej jednostek i zakładów budżetowych. Wskazana zmiana nie wpływa na treść wzajemnych zobowiązań czy wynikających z nich rozliczeń, jednak podatnikiem jest Gmina, a nie jej jednostki czy zakłady budżetowe. Oznacza to, że z chwilą podjęcia wspólnego rozliczenia następuje sukcesja uniwersalna praw i obowiązków jednostki samorządu terytorialnego i Gmina wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki swojej jednostki organizacyjnej - jest stroną umowy.

            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie który jest objęty centralizacją rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług w Gminie Przyrów, uprzejmie informuję, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, nabywcą towarów i usług, będzie Gmina Przyrów, jako osoba prawna; natomiast wymieniona jednostka organizacyjna będzie odbiorcą oraz płatnikiem zamawianych towarów i usług.

            Prosimy zatem, aby faktury dokumentujące sprzedaż na rzecz wymienionej jednostki były z dniem 1 stycznia 2017 r. wystawiane z następującym oznaczeniem:

Nabywca:

Gmina Przyrów

ul. Częstochowska 7

42-248 Przyrów

NIP 9492192782

Odbiorca:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

ul. Szkolna 44

42-248 Przyrów

 

Jednocześnie informujemy, że faktury proszę przesyłać na adres odbiorcy, nie nabywcy.

CYBERPRZEMOC -CYBERBULLING

Powiększ zdjęcie

Dnia 12 grudnia 2016r.  w naszej szkole zorganizowany został poranek  multimedialny  poświęcony zjawisku CYBERPRZEMOCY. Miał on na celu uświadomić całej społeczności szkolnej zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania różnych technologii komunikacyjnych.

Informacja dla korzystających z posiłków szkolnych

Opłaty za posiłki i obiady należy wnieść za cały miesiąc z góry do dnia 10 danego miesiąca :
od 1 stycznia 2017r. wyłącznie na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie:

 Nr konta 29 8591 0007 0330 0926 5498 0001 KBS filia Przyrów

Powyższa zmiana w przyjmowaniu opłat podyktowana została wyrokiem C-276/14 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. Sygn. I FPS 4/15, W związku z powyższym gminy są zobowiązane do centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy, jej jednostek i zakładów budżetowychw tym szkoły.

Informacje o wysokści opłat za dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły, przedszkolu oraz pod numerem telefonu 34 3554101

15 grudnia 2016r. - DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Zapraszamy Rodziców na indywidualne konsultacje

z nauczycielami w godzinach od 1600 do 1800

"Pilica Cup" - podium w Koniecpolu

Powiększ zdjęcie
W czwartek 8 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „PILICA CUP” pod patronatem Starosty Częstochowskiego Andrzeja Kwapisza.

Mikołajkowy Turniej o Puchar "Antka Cwaniaka"

Powiększ zdjęcie

25 listopada 2016r.  Gromada Zuchowa ,,Leśne Bractwo” wzięła udział  w corocznym Turnieju o Puchar Antka Cwaniaka, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana de La Salle w Częstochowie.

Apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Powiększ zdjęcie
Dnia 21 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, którego organizatorem była pani Justyna Skupień.