Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować” i Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 grudnia 2021

Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa skierowana do szeroko rozumianej edukacji. Pokazuje, że nauka podstaw programowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa, ani przeprowadzana wyłącznie w pracowni komputerowej. Jej celem jest wszechstronny rozwój dziecka, przygotowanie wychowanków do życia w świecie, o którym jeszcze niewiele wiemy, do zawodów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz nie tylko wprowadzanie podstaw programowania, ale kształtowanie uniwersalnych przydatnych każdemu dziecku kompetencji, takich jak logiczne, krytyczne myślenie, zadaniowe, kreatywne podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, niezrażanie się niepowodzeniami i wytrwałość w dążeniu do celu. Dzieci uczą się kodowania w ruchu i w zabawie.

W związku z uczestnictwem naszej szkoły w Ogólnopolskim programie „Uczymy Dzieci Programować” w roku szkolnym 2021/2022 zostały wprowadzone dwie innowacje pedagogiczne. Innowacja „Zielone kodowanie” realizowana w klasie III w I półroczu. Głównym jej celem jest wzmacnianie edukacji ekologicznej oraz rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. W II półroczu uczniowie będą realizować „Zakodowany świat wartości”. Innowacja „Kodujemy z Uczymy dzieci programować” została wprowadzona w grupie przedszkolnej 4-5 latków. Zajęcia są uzupełnieniem, rozszerzeniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci eksperymentują, szukają różnych rozwiązań stawianych im problemów, uczą się pracy w zespołach.

Innowacje pedagogiczne wprowadzają edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics) czyli spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem poszukującym najlepszych rozwiązań. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne narzędzia dydaktyczne m.in.: mata do kodowania, krążki, kolorowe kartki, kolorowe kubki, klocki, szarfy, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, tablica multimedialna. W ramach zajęć w dniach 9-24. X. 2021 uczestniczyliśmy w „Code Week” czyli Europejskim Tygodniu Kodowania. Za aktywny udział otrzymaliśmy certyfikat.

Zajęcia prowadzi Pani Paulina Wojciechowska, która czynnie uczestniczy w szkoleniach na temat kodowania i programowania.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:114