Informacja dla korzystających z posiłków szkolnych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 grudnia 2016

Opłaty za posiłki i obiady należy wnieść za cały miesiąc z góry do dnia 10 danego miesiąca :
od 1 stycznia 2017r. wyłącznie na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie:

 Nr konta 29 8591 0007 0330 0926 5498 0001 KBS filia Przyrów

Powyższa zmiana w przyjmowaniu opłat podyktowana została wyrokiem C-276/14 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. oraz zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. Sygn. I FPS 4/15, W związku z powyższym gminy są zobowiązane do centralizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT gminy, jej jednostek i zakładów budżetowychw tym szkoły.

Informacje o wysokści opłat za dany miesiąc można uzyskać w sekretariacie szkoły, przedszkolu oraz pod numerem telefonu 34 3554101

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-16
Data publikacji:2016-12-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1434