WF z Klasą

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 sierpnia 2016

Na początku roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu WF z Klasą, jest to jego II edycja.
WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy    wsparciu   „Gazety   Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Celem programu jest podniesienie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu, pokazanie, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS). Zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły.
3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:
• poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;
• zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;
• zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;
• zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);
• zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;
• ożywienie sportowe całej gminy;
• systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;
• wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;
• wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;
• sportowe zaktywizowanie rodziców;
• wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;
• atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);
• ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

Informacje o naszych dokonaniach można śledzić na blogu:http://blogiceo.nq.pl/sportowyprzyrow/
Nauczyciele wspomagający: Agnieszka Sosnowska, Jerzy Sikorski. Szkolny koordynator programu: Łukasz Ślęzak.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-26
Data publikacji:2016-08-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2999