Historia szkoły

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Historia szkoły

O historii gimnazjum słów kilka…

– 1 września 1999r. - uroczyste otwarcie nowej placówki oświatowej – Publicznego Gimnazjum w Przyrowie. Szkoła została założona na mocy Uchwały Nr 31/VI/99 z dnia 6 marca 1999r. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Przyrów, Aleksandrówka, Staropole, Kopaniny, Zalesice, Wiercica, Sieraków, Sygontka, Julianka, Wola Mokrzeska, Smyków, Knieja, Zarębice, Stanisławów, Bolesławów.
W uroczystości otwarcia wzięli udział: wójt Gminy Przyrów mgr inż. Robert Nowak, przewodniczący Rady Gminy – Rajmund Michalik, Wizytator KO – mgr Renata Dziura, proboszcz parafii św. Doroty – ks. Czesław Kabała, uczniowie klas I-ych, nauczyciele z terenu gminy, rodzice. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęło naukę 79 gimnazjalistów. Funkcję dyrektora powierzono mgr Marii Stępień.

hist 1 g

Pani wizytator mgr Renata Dziura odczytuje gratulacje Kuratora Oświaty z okazji otwarcia gimnazjum.

hist 2 g

Uczniowie wręczają pani dyrektor kaganek i życzą mądrych uczniów oraz wspaniałych nauczycieli.

 

– 7 października 1999r. - odbyły się pierwsze wybory do Samorządu Uczniowskiego.

– 27 kwietnia 2000r. -  gimnazjaliści   po   raz   pierwszy   wzięli   udział     w Biegu Pro Memoria poświęconemu pamięci ofiar Katynia. Bieg jest tradycją Gimnazjum w Przyrowie i odbywa się w kwietniu każdego roku z okazji obchodów Kwietnia – Miesiąca Pamięci Narodowej. Pomysłodawcą biegu jest Zbigniew Machura.

– 4 lutego 2001 r. - gimnazjaliści wystawili sztukę Lucjana Rydla „Betlejem polskie”- udramatyzowane jasełka w 3 aktach. Uczniowie przygotowali inscenizację pod kierunkiem p. Elżbiety Jońcy i p. Anny Kołodziej przy aktywnej współpracy z rodzicami.

– 26 maja – 3 czerwca 2001r.- wielka wyprawa rowerowa „Jagiełłowym szlakiem” – I wyprawa zorganizowana przez Szkolny Klub Turystyczny, którego założycielem i prezesem był Zbigniew Machura. Wyprawa rowerowa ta i następne w kolejnych latach po różnych regionach Polski mają   na   celu    propagowanie   zdrowego  stylu  życia   z  nauką          i  kształtowaniem postaw patriotycznych.

– 29 września 2001r. - w szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy hali sportowej. Przybyli przedstawiciele kuratorium, władz gminnych i wojewódzkich. Był to tzw. pierwszy sztych łopatą.

– 18 marca 2002r. - w szkole gościł arcybiskup archidiecezji częstochowskiej- Stanisław Nowak.

– 14 – 15 maja 2002r. – trzecioklasiści przystąpili do pierwszego   egzaminu   gimnazjalnego   z    przedmiotów   humanistycznych
i matematyczno- przyrodniczych

– 4 czerwca 2002r. - uroczystość nadania szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta. Wybór patrona poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, a sama uroczystość zgromadziła przedstawicieli KO, władz gminnych i mieszkańców Przyrowa.

hist 3 g

 

Zaproszeni goście spieszą na uroczystość nadania imienia szkole.

 hist 4 g

Moment odczytania aktu nadania imienia szkole.

 

– 18 czerwca 2002r. - pierwsi absolwenci żegnają się ze szkołą.

– 5 października 2002r. - została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają uczniowie obu placówek – szkoły podstawowej i gimnazjum oraz środowisko. Spełniło się marzenie przyrowian, a także ożyły nadzieje na sukcesy na niwie sportowej.

 hist 5 g

– 5 marca 2004r. - I Gminne Dyktando, którego celem jest propagowanie  kultury   języka  polskiego,   szerzenie   wśród   dorosłych
i młodzieży nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem. Do ortograficznego współzawodnictwa stanęli radni powiatowi, gminni, mieszkańcy Przyrowa i gimnazjaliści. Dyktando stało się tradycją gimnazjum.

– 8 czerwca 2004r. - konkurs czytelniczy „W książkach szukałem przyjaciół” – I spotkanie integracyjne uczniów klas szóstych z terenu Gminy Przyrów.

– maj 2004r. - I Bal Gimnazjalny.

– 1 września 2006r. - powstał Zespół Szkół w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta. Funkcję dyrektora Zespołu powierzono mgr Marii Stępień, wicedyrektora mgr Halinie Trojak.

– lipiec- sierpień 2009r. - budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi – wymieniono okna, ocieplono budynek od zewnątrz, wymieniono  centralne  ogrzewanie,  zostały  pomalowane  sale lekcyjne
i korytarze.

– 1 września2009r. - miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ofiary Katynia, porucznika Bolesława Kluzy, nauczyciela pracującego przed wojną w szkole w Przyrowie.

hist 6 ghist 7g

 

– 17 października 2009r. –  uroczystość  60-lecia   szkoły  podstawowej
i 10-lecia Gimnazjum. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: wójt Gminy Przyrów – p. Robert Nowak, wizytator KO – p. Robert Pośpiech, dawny i obecny proboszcz parafii, radni na czele z przewodniczącym Rady Gminy  –  p.  Rajmundem   Michalikiem,   emerytowani   dyrektorzy
i nauczyciele naszej placówki i wielu innych znamienitych gości.

histr 8 g

– 3 czerwca 2012r. - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego, które jest spełnieniem marzeń młodzieży Gminy Przyrów.

– 1 września 2012r.  –  utworzenie   Zespołu  Szkolno –  Przedszkolnego
z połączenia: Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta i Publicznego Przedszkola. Funkcję Dyrektora Zespołu sprawuje mgr Maria Stępień, Wicedyrektora mgr Halina Trojak.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5505