Świetlica

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

W świetlicy jak w domu – ciepło, życzliwie, bezpiecznie

Opiekun – mgr Justyna Sowińska

ŚWIETLICA pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą. Uczęszczają do niej uczniowie w różnym przedziale wiekowym. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończonych  lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu, stworzenie warunków do relaksu, zabawy, a także do odrobienia prac domowych. Świetlica pracuje według rocznego planu pracy. Realizowany jest on w formie tygodniowego rozkładu zajęć. Zabawa oprócz nauki jest podstawową formą aktywności dzieci, dlatego mają one czas na dowolne zabawy zgodnie z upodobaniami. Gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię. Przy ładnej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych na boisku szkolnym.

Dużą uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, przestrzeganie przyjętych zasad zachowania się, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W ŚWIETLICY

1. Zapewnienie uczniom przebywającym w świetlicy bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.

 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu mających na celu rozwój fizyczny.

 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej.

 4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i organizowanie zajęć w tym zakresie.

 5. Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 6. Upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości.

 7. Rozwijanie i uczenie samodzielności.

 8. Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.

 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami oraz instytucjami w środowisku.

 10.  Edukacja pro zdrowotna ( wdrażanie do aktywności fizycznej, wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie ).

 11.  Edukacja ekologiczna ( poznanie zwierząt i roślin chronionych,       dbanie o kwiatki doniczkowe w świetlicy ).

12. Edukacja czytelnicza i medialna ( czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników, współpraca z biblioteką ).

- rozwijanie wyobraźni, kształtowanie poczucia piękna, estetyki i wrażliwości artystycznej

- rozwijanie sprawności manualnej (układanki, malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie)

- rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, współpracy w grupie (zabawy integracyjne, zespołowe, praca w grupach, pogadanki, gry planszowe)                                                  

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie (szacunek dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunek dla przedmiotów, dbanie o czystość w sali, porządkowanie zabawek, gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy, dbanie o jej wystrój, wykonywanie dekoracji i gazetek okolicznościowych)

- rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy i gry doskonalące pamięć, krzyżówki, gry logiczne, łamigłówki, puzzle, kalambury, rebusy)

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat (rozmowy z dziećmi, pogadanki, dyskusje, swobodne wypowiedzi uczniów, zabawy poszerzające zasób słów)       

 

PLAN ZAJĘĆ DNIA

Świetlica jest czynna zgodnie z potrzebami wynikającymi z planu lekcji.

 

Godz.

Zajęcia

7.30 – 9.15

 

-          przygotowanie do zajęć

-          gry i zabawy wprowadzające, integracyjne

-          zabawy rozwijające koncentrację, pamięć i spostrzegawczość

-          czytanie literatury dziecięcej

12.00 – 13.00

 

 

-          zajęcia tematyczne (plastyczne, czytelnicze, konkursy)

-          indywidualne gry i zabawy według zainteresowań dzieci (gry planszowe,      

           przeglądanie prasy dziecięcej, kolorowanie malowanek)

-          zajęcia ruchowe

13.00 – 14.00

 

-          zajęcia programowe według planu dydaktyczno-wychowawczego; zajęcia

            plastyczne, techniczne, rozwijające zdolności manualne)

-          wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły (pomoc w odrabianiu lekcji, czytanie

           lektur, gry dydaktyczne)

-          gry i zabawy na boisku szkolnym (zwłaszcza w okresie wiosny i lata) oraz na hali

           sportowej

-          zajęcia muzyczno-ruchowe

14.00 – 15.30

 

 

-          zajęcia integracyjne, dowolne, rozmowy indywidualne

-          tańce integracyjne 

-          zajęcia ćwiczące prawność manualną

-          układanie puzzli, gry stolikowe

-          filmy edukacyjne oraz bajki

-          prace na rzecz świetlicy; prace porządkowe; przygotowywanie gazetek

           tematycznych i dekoracji

-          odpoczynek i relaks

-          porządkowanie sali

 
 

Ś  –  ŚWIETLICOWE GOSPODARSTWO JEST WSPÓLNE, WIĘC OBOWIĄZKOWO SZANUJEMY GRY I SPRZĘT SZKOLNY

W –  WIEMY, ŻE NASZE ZACHOWANIE ZALEŻY OD NAS

I  –  IDZIEMY ULICĄ UWAŻNIE I OSTROŻNIE

E  –  EKWIPUNEK SZKOLNY POZOSTAWIAMY W  WYZNACZONYM MIEJSCU

T  –  TWORZYMY GROMADKĘ, W KTÓREJ  KAŻDEMU POWINNO BYĆ DOBRZE I MIŁO

L  –   LUBIMY CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

I  –    INFORMUJEMY O KAŻDYM WYJŚCIU ZE ŚWIETLICY ORAZ ZE SZKOŁY

C  –   CHĘTNIE BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYC

A  –   ABSOLUTNIE NIE RUSZAMY CUDZYCH  RZECZY

* * * * * * * * * *

J  –   JESTEŚMY KULTURALNI, SZANUJEMY NAUCZYCIELI I KOLEGÓW

A  –   AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W NIESIENIU POMOCY MŁODSZYM I SŁABSZYM KOLEGOM

K  –   KOCHAMY LUDZI, ZWIERZĘTA, KWIATY

* * * * * * * * * *

D  –   DBAMY O PIĘKNY POLSKI JĘZYK

O –    OBOWIĄZKI ZNAMY I NIE LEKCEWAŻYMY ICH, UCZYMY SIĘ SAMODZIELNOŚCI

M  –   MUSIMY PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU ŚWIETLICOWEGO

Stosujemy na co dzień słowa: "DZIEŃ DOBRY", "DO WIDZENIA", "PRZEPRASZAM", "PROSZĘ", "DZIĘKUJĘ".

 

 Świetlica przyjazna wychowankom!

Jeśli chcesz:

-  odrobić lekcje

                                     

- zasięgnąć porady nauczyciela

              

- przyjemnie spędzić czas wolny

     

- uczestniczyć w różnych zajęciach

        

- porozmawiać z kolegami

    

... przyjdź do nas!   

ZOBACZ JAK SPĘDZAMY CZAS!

W naszej ŚWIETLICY    

takie dziwne są zwyczaje...

Że ten, który tutaj wchodzi

wnet niegrzecznym być przestaje.

 

Jest uprzejmy, uśmiechnięty

klocki wkłada do koszyka.

I nie biega i nie wrzeszczy

kolegów swych nie popycha.

 

Pamięta również o tym,

by szanować gry, zabawki.

By tornister był na miejscu,

a krzesełka obok ławki.

 

Dla tych, którzy najgrzeczniejsi           

są nagrody, wyróżnienia.

A o karach nikt nie mówi,

bo niegrzecznych tutaj nie ma.

SAME SŁODKIE ANIOŁKI

Artykuły

Nudy w świetlicy szkolnej? Nie u nas!

Przejdź do - Nudy w świetlicy szkolnej? Nie u nas!

W naszej świetlicy szkolnej dzieci nigdy na nudę nie mogły narzekać. Oprócz standardowej tematyki zajęć świetlicowych uczniowie mają do dyspozycji: gry planszowe, stół pingpongowy, stanowiska komputerowe, a wychowawca świetlicy p. Justyna Sowińska  zapoznała uczniów z zasadami „gry  w gumę”, którą starsze pokolenie pamięta doskonale.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4383