Kalendarz roku szkolnego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej     i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki  w gimnazjum

18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna

19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza

20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a liret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.

7.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

22.12.2017 r.

22.12.2017 r.

30.04.2018r.

18.04.2018r.

02.05.2018 r.

19.04.2018 r.

04.05.2018 r.

20.04.2018 r.

01.06.2018 r.

30.04.2018r.

 

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

01.06.2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2098