SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy , że na podstawie par. 34 art. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie za 2018 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2125