Historia szkoły

O historii szkoły podstawowej słów kilka …

 

– 1879r. - została założona Publiczna Szkoła Powszechna w Przyrowie. Na mocy uchwały zebrania gminnego została nabyta nieruchomość. Połowę tego budynku przeznaczono na salę szkolną i małe mieszkanko dla nauczyciela, a drugą połowę na kancelarię gminną.

– 1926r. - pierwsza kronika szkolna została założona przez kierownika szkoły Feliksa Krykowskiego.

– 20 marca 1938r. - na zebraniu rodzicielskim wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za budową szkoły w Przyrowie wiosną Gminny Komitet Budowy Szkoły przystąpił do realizacji swych zamiarów, w kwietniu rozpoczęto budowę fundamentów pod budynek szkoły.

– 1939r. - pod koniec roku wykonano już wiązania pod dach, jednak działania wojenne wstrzymały dalszą budowę.

– 1946r. - wykończono 4 sale na piętrze i częściowo mieszkanie kierownika szkoły i woźnego na II piętrze.

– 1947r. - kontynuowano prace na parterze i korytarzach.

– 18 stycznia 1948r. - uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego budynku Podstawowej Szkoły Powszechnej imienia Adama Mickiewicza w Przyrowie. Święto to rozpoczęło się nabożeństwem w Kościele św. Doroty, gdzie podniosłe kazanie wygłosił ksiądz dziekan – Józef Krzyżanowski, proboszcz tutejszej parafii. Po nabożeństwie z kościoła wyruszył olbrzymi pochód z orkiestrą na czele. Podążał on przed nowy budynek szkoły, gdzie wójt gminy Kazimierz Zbrojkiewicz i kierownik szkoły Feliks Krykowski powitali zgromadzonych gości oraz przekazali na ręce starosty klucze do wybudowanej inwestycji oświatowej.

hist 1 s

Budynek szkoły z 1948 roku

– 1949r. - wykończono salę na świetlicę szkolną, urządzono boisko do koszykówki.

hist 2 s

 

Absolwenci roku 1950 wraz z kierownikiem szkoły i gronem pedagogicznym.

– 1959r. - dobudowano i oszklono werandę, a także otynkowano zewnętrzne ściany budynku.

 hist 3 s

Budynek szkoły od strony wschodniej. Fotografia z 1961 roku.

 

– 1969r. - szkoła liczy 340 uczniów, nauka odbywa się na dwie zmiany, odczuwa się potrzebę rozbudowy budynku.

– 1984r. - po raz pierwszy pojawia się stanowisko inspektora ds. oświaty i wychowania, zostaje na nie powołana p. Emilia Chmielewska.

– 1994r. - oddano do użytku nowe skrzydło z sześcioma salami lekcyjnymi, minisalką gimnastyczną, pracownią techniczną i toaletami wewnątrz budynku. Prace trwały 10 lat.

hist 4 s

 

 Widok nowego skrzydła szkoły w styczniu 1991 roku.

 

29 kwietnia 1998r. - z inicjatywy wojewody częstochowskiego została w naszej szkole wmurowana tablica ku czci Bronisława Kluzy ( nauczyciela   uczącego  w   tej   szkole ),   który   został   zamordowany
w   Katyniu.   Od   tego   dnia   co   roku  organizowane  są  Dni  Pamięci,
w których ważnym elementem jest Bieg Pro Memoria. 1 września tego roku   wprowadzono   reformę   oświaty   w  kraju.   Szkoła   Podstawowa
w Przyrowie stała się placówką sześcioklasową. Jej absolwenci kontynuują naukę w Gimnazjum w Przyrowie.

– 5 października 2002r. - została oddana do użytku pełnowymiarowa hala sportowa, z której korzystają uczniowie i środowisko.

hist 5 s

 

 

– 10 marca 2003r.  –   zorganizowano    pierwsze    zawody    sportowe
o Puchar Lokacji Przyrowa, które obecnie są imprezą cykliczną.

– 10 października 2003r. - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą”.

– 2006r. - utworzono Zespół Szkół w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta.

– 2009r. - budynek szkolny został poddany kapitalnemu remontowi – wymieniono okna, ocieplono budynek od zewnątrz, wymieniono centralne ogrzewanie, zostały pomalowane sale lekcyjne i korytarze.

hist 6 s

– 1 września 2009r. - miała miejsce uroczystość posadzenia Dębu Pamięci ofiary Katynia, porucznika Bolesława Kluzy, nauczyciela pracującego przed wojną w szkole w Przyrowie.

– 3 czerwca 2012r. – oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko sportowe.

– 1 września 2012r. - uchwałą Rady Gminy w Przyrowie utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie z połączenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta i Publicznego Przedszkola.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5679