Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie

Aktualności

Artykuły

Zarządzenie Dyrektora - Szkoła Podstawowa

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

22 maja 2020

Zarządzenie Dyrektora - Przedszkole

„Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

22 maja 2020

Konsultacje dla uczniów z nauczycielami

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach, a uczniowie kontynuują naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja dla dzieci z klas I-III będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Ponadto planowane są konsultacje dla uczniów klasy VIII. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie przesłany za pomocą dziennika elektronicznego w dniu 22 maja. Natomiast od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla uczniów pozostałych klas.

Obecnie nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca oraz w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

                                                                            Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

                                     Halina Trojak

19 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu

Szanowni Rodzice,

od 25 maja 2020 r. istnieje możliwość realizacji zajęć opiekuńczych w przedszkolu.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach, proszeni są o kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie do dnia 22 maja 2020 r. (piątek) do godz. 12.00.

Uprzejmie informujemy, że w tym okresie nie będzie przywozu i odwozu dzieci.

 

           Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

                                            Halina Trojak

19 maja 2020

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III

Szanowni Rodzice,

od 25 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III. Jednocześnie utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej.

W zależności od sytuacji w szkole, dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (szczegółowe informacje dostępne na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji).

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach, proszeni są o kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy lub dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie w terminie do 21 maja 2020 r. - godz. 12.00.

 

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

Halina Trojak

18 maja 2020

Zarządzenie dyrektora w sprawie funkcjonowania przedszkola

5 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 06.05.2020r.

Szanowni Państwo,  

od 6 maja 2020 r. mogą działać przedszkola. 
Na  ich  otwarcie  zgodziło się Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej,
jednak ostateczną decyzję podejmie samorząd terytorialny. 


Obecnie prowadzimy rozeznanie ilu Rodziców wyrazi chęć skorzystania
 z opieki nad dzieckiem od 6 maja 2020 r. 

Prosimy Rodziców o zgłaszanie się w tej sprawie bezpośrednio 
do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 
do dnia 5 maja 2020 r. (tj. do wtorku) do godz. 12:00 (numer kontaktowy: 609 353 724). 

 

Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo w uzyskaniu opieki przedszkolnej mają dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Uprzejmie informujemy, że w tym okresie nie będzie przywozu oraz odwozu dzieci.

30 kwietnia 2020

Projekt grantowy "Zdalna Szkoła"

W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Gmina Przyrów pozyskała
grant do 45 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Projekt „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do trzech szkół podstawowych w Gminie Przyrów trafił wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z zestawem słuchawkowym, umożliwiający dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Przyrowie otrzymała 14 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

27 kwietnia 2020

Organizacja kształcenia na odległość z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams

Od 20.04.2020 r. (poniedziałek) nasza szkoła rozpoczeła zdalne nauczanie z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams (MS Teams). Mam nadzieję, że praca wszystkich uczniów i nauczycieli na platformie pozwoli na lepiej zorganizowane kształcenie na odległość. Przy zastosowaniu tego komunikatora będą odbywały się zajęcia online zgodnie z ustalonym planem. Od wychowawców klas uczniowie otrzymają loginy i hasła oraz instrukcję logowania. Pragnę przypomnieć, że koordynatorem organizacji kształcenia na odległość w każdym oddziale jest wychowawca.

Wsparcia udzielają dodatkowo:

Pan Adam Hamerla, tel. 604 940 724,

Pan Jerzy Sikorski, tel. 608 669 082,

Pani Magdalena Zbrojkiewicz–Kostan, tel. 608 524 410.

Jeżeli uczeń ma problemy z wykonaniem zadania lub nie potrafi go wykonać ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela. Nauczyciele udzielają wsparcia zgodnie z harmonogramem konsultacji, w każdy wtorek i czwartek w godz. od 13.00 do 14.00.  Formą kontaktu w tym przypadku jest moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym, komunikator MS Teams lub inny ustalony indywidualnie przez nauczyciela.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Przyrowie,

Halina Trojak – dyrektor, tel. 609 353 724,

Małgorzata Brodek – wicedyrektor, tel. 607 950 417.

 

                                                                       Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

                                                                                               Halina Trojak

21 kwietnia 2020

Zapraszamy do skorzystania z biblioteki szkolnej

Uprzejmie informujemy o możliwości
wypożyczenia lektur z biblioteki szkolnej.

Pani Alicja Stępniewska Nawaratne będzie czekać
na zainteresowanych w bibliotece szkolnej
w środę tj. 22.04.2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00. 

20 kwietnia 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-01
Data publikacji:2016-08-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:43706