MOTYWOWANIE DO NAUKI, CZYLI... CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 marca 2020

 

Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się wiary w siebie.
Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
Jeśli dziecko obraca się w atmosferze aprobaty, uczy się lubić
siebie i jest silniejsze w stosunku do własnych porażek.
Jeśli dziecko uczy się w klimacie akceptacji i przyjaźni – uczy
się tego, jak znaleźć miłość w realnym świecie.

                                       (Autor nieznany, Los Angeles 1991 r.)

Jak zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?

Bardzo ważnym elementem zapewniającym dziecku poczucie bezpieczeństwa jest stały rytm funkcjonowania. Powinien on uwzględniać stałe pory wstawania i chodzenia spać, posiłków, stały czas na naukę i odpoczynek. Dlatego tak ważne jest, by ustalić plan dnia, który w sposób jasny i czytelny dla dziecka będzie organizował jego funkcjonowanie.

 

ORGANIZACJA WARUNKÓW DO NAUKI W DOMU:

Plan działania:


1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).                                                      

2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętajcie o właściwych proporcjach czasu nauki i odpoczynku.

3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje. Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres materiału), ile czasu im to zajmie.

4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.

5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu.

6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut).

7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!

8. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Komfort pracy:

  1. Zanim dziecko zasiądzie do nauki, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju, sprawdzić czy nie dochodzą z innych pomieszczeń np. odgłosy świetnie bawiącego się rodzeństwa.  Pamiętaj w pomieszczeniu,  w którym dziecko się uczy, powinna panować CISZA.
  2.  Na biurku powinien panować porządek, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie potrzebne do nauki.
  3.  Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.
  4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.
  5. Bądź gotowy do pomocy, jeśli dziecko cię potrzebuje. Nie naciskaj jednak, jeśli o to nie prosi.

 

JAK  MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ DZIECKO DO NAUKI W DOMU?

Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem, dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadom, że jego systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli.

 

KROK 1

Wyjaśnij dziecku, że zajęcia lekcyjne, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, będą prowadzone w formie online. Zaakcentuj mocno, że to nie oznacza zwolnienia z dotychczasowych obowiązków, ale wręcz przeciwnie wzmożoną, często trudną pracę.

KROK 2

Poinformuj dziecko, że głównym kanałem komunikacji z nauczycielami będzie dziennik elektroniczny, a obowiązkiem dziecka jest regularne sprawdzanie informacji publikowanych przez nauczycieli i stosowanie się do ich zaleceń. (W sytuacji uczniów klas 1- 3 to rodzic musi być przewodnikiem swojego dziecka).

KROK 3

Zadbaj o pozytywną atmosferę w domu i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Nie obarczaj dziecka swoimi lękami związanymi z koronawirusem. Dziecko musi znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i konsekwencje wynikające z zarażenia wirusem, ale zbytnia panika i niepokój rodziców może się w znaczący sposób przełożyć na trudności w prawidłowym funkcjonowaniu psychofizycznym dziecka.

KROK 4

Stwórz wspólnie z dzieckiem w miarę stabilny harmonogram dnia. Wyznacz czas porannego wstawania, czas na:  posiłki, naukę, odrabianie zadań domowych, odpoczynek, zabawę, itp. Funkcjonowanie dziecka w określonych ramach zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

KROK 5

Zadbaj o odpowiednie miejsce dziecka do nauki. Najlepiej, aby naukę podejmowało o stałej porannej porze (kiedy umysł jest wypoczęty i najbardziej chłonny), w miejscu, gdzie jest cicho i spokojnie, gdzie może się skoncentrować i nic go nie rozprasza. Przed przystąpieniem do nauki dziecko powinno przygotować sobie wszystkie książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy.

KROK 6

Zadbaj, by Twoje dziecko uczyło się systematycznie. Gdy dziecko uczy się czegoś mechanicznie (np. tekstu na pamięć, tabliczki mnożenia, ortografii) niech powtarza treści krócej, ale za to regularnie, np. przez 5 dni po 15 minut. Uczeń zachęcany do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu  i nie wymaga zbytniego wysiłku.

KROK 7

Zauważaj nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i chwal je za postępy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Nie stawiaj dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosuj do jego możliwości. Pamiętaj o nagradzaniu. Ale raczej unikajmy prezentów materialnych. Gdy jednak dziecko, mimo zabiegów ze strony rodziców: rozmów motywujących,  tłumaczeń nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych, nie bójmy się wprowadzić konsekwencji.

KROK 8

Zachęcaj dziecko do przyswajania wiedzy wszystkimi możliwymi kanałami (wzrok, słuch, dotyk). Motywuj do stosowania różnych technik ułatwiających zapamiętywanie, np. notatki   z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze  i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej         i bardziej trwale opanować niezbędne treści.

KROK 9

Pomagaj dziecku w pokonywaniu trudności i odrabianiu lekcji, ale go nie wyręczaj. Kiedy dziecko prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań; naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.

KROK 10

Podkreślaj znaczenie nauki w życiu człowieka. Pomóż dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać bardzo wiele. Zachęcaj więc dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzaj w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokaż, że nauka naprawdę może być interesująca,  przyjemna i w przyszłości przyniesie korzyści. 

KROK 11

Staraj  się pozytywnie wyrażać przy dziecku o nowej formie zdalnego nauczania i nauczycielach. Współpracuj z nauczycielami, regularnie sprawdzaj informacje publikowane w dzienniku elektronicznym, a w razie wątpliwości konsultuj się z nimi i wyjaśniaj.  

PAMIĘTAJMY, że nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym postępowaniem.

 

 

Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą motywować dziecko do pracy:

1. Traktuj naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.

2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców, aby pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.

3. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie.

4. Chwal dziecko po każdej przerobionej partii materiału. Doceniaj prawdziwy wysiłek i trud oraz konsekwencję dziecka.

5. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Zachęć do samodzielności.

6. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków.                                                                                     

7. Wspólnie ustalcie nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę.

 

Wspierająca postawa rodzica,                                                                              

konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka,                                                                           

jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą                           

 mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-26
Data publikacji:2020-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:156