XXI BIEG ’PRO MEMORIA’ Przyrów, 17 maja 2019r.

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 kwietnia 2019

REGULAMIN

 1. Cel imprezy:

-          popularyzacja biegów jako promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,

-          pamięć o wydarzeniach historycznych,

-          promocja gminy Przyrów,

-          integracja mieszkańców powiatu częstochowskiego

 1. Organizator:

-          Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Przyrowie,

-          Urząd Gminy w Przyrowie – fundator nagród,

-          Starostwo Powiatowe w Częstochowie – fundator nagród

-          Katarzyna i Marcin Sikora – fundator nagród

 1. Termin i miejsce:

-          17 maja 2019r. (piątek), zapisy od godz. 8:30, start do pierwszego biegu o godz. 10:00

-          boisko sportowe przy ZSP w Przyrowie ul. Szkolna 44

 1. Kategorie wiekowe i dystans:

-          Klasa I-II SP             dziewczęta – 200 m/chłopcy – 200 m

-          Klasa III-IV SP         dziewczęta – 400 m/chłopcy – 400 m

-          Klasa V-VI SP          dziewczęta – 600 m/chłopcy – 600 m

-          Klasa VII-VIII SP     dziewczęta – 800 m/chłopcy – 800 m

-          Klasa  III G i starsi    dziewczęta – 1000 m/chłopcy – 1200 m

 1. Nagrody:

-          za miejsca I-III – medale i upominki, za miejsca I-VI – dyplomy, dla pięciu najlepszych szkół – puchary, suma uzyskanych punktów decyduje o zdobyciu pucharów        

-          punktacja drużynowa szkół : SP klasy od I do VIII według klucza:
I m- 15 pkt., II m- 12 pkt., III m- 10 pkt., IV m - 8 pkt., V m – 7 pkt., VI m -6 pkt.,
VII m- 4 pkt. VIII m- 3, IX m – 2 pkt.,  X m- 1 pkt.

 1. Uwagi końcowe:

-          zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

-          opiekunowie odpowiadają za swoich zawodników (zgoda rodziców, badania lekarskie)

-          rejestracja zawodników: godz. 8:30-9:45 w biurze zawodów

-          planowane zakończenie zawodów ok. godz. 12:30,

-          organizator zapewnia sobie ostateczne prawo interpretacji regulaminu imprezy

-          zgłoszenia pod numerem telefonu: 34/3554101 lub adresem: zs_sekretariat @ przyrow.pl

 

7. Ochrona danych osobowych

       Organizatorzy biegów zastrzegają sobie prawo do utrwalania jego przebiegu w formie fotorelacji lub videorelacj. Utrwalanie może być wykorzystane w celach sprawozdawczych, dokumentacyjnych i promujących działalność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie oraz pozostałych organizatorów, w stosunku do wizerunku pojedynczych osób tylko po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.

      

Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:

a. Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.

b. Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/.

Ze sportowym pozdrowieniem: Organizatorzy

 Zgoda na przetwarzaniedanych osobowych dostępna w załączniku poniżej.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, 42-248 Przyrów, ul. Szkolna 44, tel. (34) 355-41-01, reprezentowana prze Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

- informacyjnym np.: wyniki z imprezy, informacje prasowe,

- dowodowym i archiwalnym,

- reklamowym i marketingowym,

- aby promować inne przedsięwzięcia sportowe,

- innym prawnie usprawiedliwionym interesie (np.:sporządzenie dokumentacji z zawodów, dochodzenie roszczeń/reklamacji w sprawie wyników) na podst. art.6 ust.1 lit. f - ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

 1. Dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonywania działań związanych z organizowaną imprezą sportowo-rekreacyjną i  uprawnień uczestnika do wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

 1. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 2. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie podlegają natomiast formie profilowania.

Przyrów, maj 2019r.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-30
Data publikacji:2019-04-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:424