Gminny Konkurs Plastyczny „Najciekawsze zakątki Przyrowa”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2019

Konkurs plastyczny skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Przyrów. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów 650. rocznicy nadania praw miejskich, Przyrów 1369-2019. Celem konkursu jest promowanie walorów Przyrowa.

 

Liczymy na pomoc ze strony nauczycieli w zorganizowaniu konkursu oraz zachęceniu uczniów do udziału.

Organizator:  Gmina Przyrów  oraz Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie.

Cel konkursu:

 1. Upamiętnienie 650. rocznicy lokacji miasta Przyrowa.
 2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu historii i tradycji Przyrowa i gminy Przyrów.
 3. Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na ciekawe zakątki  i wydarzenia Przyrowa.
 4. Rozwijanie zainteresowań historią regionalną, popularyzacja wiedzy o Przyrowie.
 5. Rozwój umiejętności i spojrzenia plastycznego wśród dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum w trzech kategoriach wiekowych:

I – uczniowie klas I-III

II – uczniowie klas  IV- VI

III -  uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (płaską)- rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane na kartce w formacie A-3 (brystol) , nie powinny być rolowane.

5. Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę.

6. Szkoły biorące udział w konkursie mogą zaprezentować dowolną ilość prac.

7. Prace powinny być zaopatrzone w metryczki  (na odwrocie)

 • Imię i nazwisko autora
 • Klasa
 • Nazwisko opiekuna
 • Nazwa, adres,telefon  szkoły

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystywanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe bądź ich opiekunowie prawni w przypadku wieku poniżej 16-lat, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Gminnego Konkursu Plastycznego „Najciekawsze zakątki Przyrowa” - zgodnie z załączonym do niniejszego regulaminu załącznikiem, który należy załączyć do zgłoszonej na konkurs pracy.

10. Każdy uczestnik konkursu oraz jego opiekun może zapoznać się z przysługującymi mu prawami w zakresie ochrony danych osobowych  zapisanymi w Klauzuli informacyjnej szkoły znajdującej się na stronie internetowej: http://szkola.przyrow.pl/p,124,rodo oraz gminy http://www.bip.przyrow.akcessnet.net/index.php?idg=11&id=782&x=2

11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie.

Ocena prac konkursowych:

 1. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem: artystycznym, tematycznym i zgodnym z założeniami konkursu.
 2. Prace zniszczone i niespełniające warunków niniejszego regulaminu konkursu nie będą oceniane.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 17.03.2019 r.
 4. Nagrody zostaną wręczone dnia 17.03.2019 r.  podczas uroczystej sesji Rady Gminy Przyrów
 5. Prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej  17.03.2019 r.

Terminy:

 1. Prace prosimy składać do dnia 06.03.2019 r. w sekretariacie szkoły w godz.: 9.00 do 14.00, bądź przesłać  na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w  Przyrowie  ul. Szkolna 44, 42-248 Przyrów.
 2. Szkoły zostaną poinformowane o wynikach konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-29
Data publikacji:2019-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:426