Jubileusz 70 - lecia i uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 listopada 2018

14 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 70 -lecia szkoły oraz  nadania sztandaru. Dzień ten zapisał się w dziejach naszej placówki jako szczególny i wyjątkowy. Była to epokowa chwila dla naszej społeczności.

Uświetniło ją wielu znamienitych gości m.in.: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Dr Wacław Depo, Ksiądz Kanonik Antoni Kaczmarek, Ksiądz Artur Bętkowski,  Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Pani Alicja Janowska, Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego Pan Henryk Kasiura, Prezes Okręgu Śląskiego ZNP Pani Jadwiga Rezler, Wójt Gminy Przyrów Pan Robert Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Przyrów Pan Rajmund Michalik wraz z Radnymi Gminy Przyrów, Sekretarz Gminy Przyrów Pani Dorota Wojciechowska, była Sekretarz Gminy Przyrów Pani Elżbieta Deska, Skarbnik Gminy Przyrów Pani Ewelina Sikora – Migalska,  Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów Pani Maria Stępień,  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Terlicka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Referatu ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Pan Robert Deska, Prezes Koła Łowieckiego „Słonka” Pan Łukasz Kucharczyk, Pedagog Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koniecpolu Pani Renata Bendkowska,   Dyrektor Szkół Niepublicznych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach Pani Regina Deska, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Jerzy Możyłowski, Przewodniczący Rady Rodziców ZSP Pan Michał Kowalczyk.

 

Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników ceremonii do Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej  w Przyrowie, gdzie Ksiądz Arcybiskup Metropolita Częstochowski Dr Wacław Depo odprawił mszę świętą w intencji bierzmowanych, nauczycieli, wychowawców, uczniów szkoły. Podczas Eucharystii nastąpiło poświęcenie sztandaru z rąk Księdza Arcybiskupa, który wygłosił podniosłe kazanie na temat roli kościoła i rodziny we współczesnym świecie. Po mszy świętej   uczestnicy obchodów udali się  do budynku szkoły, gdzie odbyła się główna ceremonia, w której udział wzięli: przedstawiciele władz kościelnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, poprzedni dyrektorzy szkoły, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, emerytowani i obecnie pracujący nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci i przedstawiciele lokalnej społeczności.

 Do hali, w której odbywała się uroczystość, wprowadzono poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych z Przyrowa, Zalesic, Zarębic oraz Koła Łowieckiego „Słonka”. Na komendę Pani Dyrektor Haliny Trojak wprowadzono sztandar szkoły. Wszyscy zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Pani Dyrektor  powitała znamienitych gości, którzy zaszczycili swą obecnością obchody jubileuszu. W swoim przemówieniu podkreśliła wyjątkowość dzisiejszego dnia, który na trwałe zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie.  Szkoła otrzyma sztandar jako symbol wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej placówki. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu wspomniała także o bogatych tradycjach szkoły, licznych inwestycjach podejmowanych w celu wzbogacenia bazy oświatowej, projektach unijnych, w których placówka bierze udział, o wielu sukcesach uczniów na przestrzeni lat. Po przemówieniu przedstawiciel rodziców uroczyście przekazał sztandar Pani Dyrektor, która  przyjęła go z czcią, oświadczając, że od rej chwili będziemy z nim uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach. Następnie, przy akompaniamencie trąbki,  Pani Dyrektor przekazała sztandar uczniom, mówiąc, by prowadził ich ku lepszej przyszłości, by doskonalili się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej rzeczywistości. Uczeń przyjmując sztandar z rąk Pani Dyrektor, zapewnił, iż wychowankowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie będą dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę. Przy dźwiękach trąbki chorąży pocztu sztandarowego uczniów odebrał sztandar z rąk przedstawiciela rodziców. Poczet sztandarowy szkoły w składzie: chorąży – Jakub Nowakowski, asysta -  Sandra Kozik, Natalia Kustal -  dokonał uroczystej prezentacji sztandaru. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć, jak wygląda awers i rewers. Uczennica klasy Va opisała wygląd chorągwi:

„Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Awers jest w kolorze ecru. Na takim tle widnieje godło państwowe: orzeł biały z głową zwróconą w prawo. Zdobi ją złota korona. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Królewskiego ptaka otacza napis: „MŁODE UMYSŁY I SERCA OJCZYŹNIE”. Rewers jest w kolorze ecru. W środkowej części znajduje się wizerunek patrona szkoły- Adama Mickiewicza. Wokół napisy: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Przyrowie oraz daty 1948, 2018. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec, wykonany z tłoczonego drewna naturalnego, zakończono złotym okuciem z figurą orła”.

Następnie Pani Wicedyrektor Małgorzata Brodek poprosiła delegacje klas, aby wystąpiły do uroczystego ślubowania. Uczennica klasy VII odczytała tekst ślubowania, wszyscy uczniowie powtarzali: „Ślubujemy”. Po ślubowaniu uczennica klasy Va odczytała fragment „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, by przypomnieć zebranym,  jak doniosłym symbolem jest sztandar w historii Polski.

Po ceremonii nadania sztandaru szkole uczniowie złożyli podziękowania Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu Dr. Wacławowi Depo oraz Proboszczowi Parafii pw. św. Doroty w Przyrowie  Księdzu Kanonikowi Antoniemu Kaczmarkowi, którzy  uhonorowali swą obecnością obchody jubileuszu. Dzięki obecności Księdza Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Dr. Wacława Depo uroczystość nabrała podniosłego charakteru.

Po części oficjalnej- ceremoniale nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie- wyprowadzono poczty sztandarowe. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem pań: Justyny Skupień, Anny Płatkowskiej -Skóry, pana Zbigniewa Rogóża montaż słowno-muzyczny poświęcony historii szkoły, patronowi szkoły, rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ uświetnił pokaz taneczny. Uczniowie, jak na wychowanków Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza przystało, zatańczyli poloneza. Pokaz taneczny przygotowały panie: Karolina Skiba i Agnieszka Stanuchiewicz. Przedstawienie nagrodzono gromkimi brawami.

Kolejnym etapem tego uroczystego wydarzenia były przemówienia dostojnych gości. W swoich wystąpieniach nawiązywali oni do historii szkoły, tradycji patriotycznych, 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na ręce Pani Dyrektor składali kwiaty, pamiątki. Był to również czas życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej. Nie mogło również zabraknąć tortu. Wszak to szkoły urodziny!

Z okazji tej niezwykłej uroczystości zaproszeni goście mogli wpisać życzenia do Kroniki Szkoły, a także obejrzeć liczne wystawy okolicznościowe znajdujące się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie.

Dzień 14 października 2018 roku zapisze się na trwałe w dziejach naszej placówki jako wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu. Dzięki wspólnemu przeżywaniu ceremonii nadania sztandaru, jubileuszu szkoły mogliśmy pokazać młodym wychowankom, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa szkoła.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:385